Хигиена и подръжка

Правилната хигиена и поддръжка на протезите е от съществено значение за тяхното дълготрайно използване, комфорт и здраве на пациента. Ето някои ключови аспекти и съвети за грижа за протезите: Хигиена на протезите Поддръжка на протезите Грижа за кожата Съвети за комфорт и безопасност Правилната хигиена и поддръжка на протезите са…

прочетете още

Себеприемане

Себеприемане след протезиране и ампутация Себеприемането след ампутация и протезиране е сложен и многостранен процес, който изисква физическа и психологическа адаптация. Възстановяването и приемането на новото тяло могат да бъдат предизвикателство, но те са възможни с подходяща подкрепа и стратегии. Предизвикателства пред себеприемането Стратегии за себеприемане Ролята на семейството и…

прочетете още