Proteza.tech е създадена от нуждата и за нуждите на фона на информационната мъгла, която ни очаква, след хирургическата ампутация и следователно протезиране.

Създател на Платформата е Габи Григорова, като тя работи в екип с Боримир Мирчев (ортопедичен техник с над 10 години опит)
И група опитни психолози от различни НПО за подкрепа.
Също и подкрепа от ИСУО https://www.icss-bg.org/ член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания


Накратко за Габи Григорова:

През 2011г., в следствие на тежка катастрофа се налага спешна животоспасяваща операция, като най-сигурният начин да оцелее е хирурзите да ампутират десния й крак под коляното.
Хирурзите успяват да спасят левия й крак, като и до момента има железа в него.
След почти 9 месечно възстановяване, Габи е протезирана във вече нефункциониращия център на Оттобок за България.
Първите стъпки след толкова дълъг период в седнало положение по-скоро носят радост и малко проблеми с вестибуларния апарат, но Габи уверено тръгва по своя път.


Накратко за Боримир Мирчев:

Боримир създава протези от 10 години.
Може би тъкмо емпатията и знанията и умението да усети носещия протеза го правят толкова добър в попрището, което е избрал.
Освен масивните знания по анатомия на човешкото тяло, Боримир изследва и самата походка, навици, начин на живот на своите пациенти.
Една от протезите на Габи Григорова е създадена именно от него, като вече 5та година не й се налага да сменя гилзата си.
С безупречната си преценка, центровката на самата протеза от него, носи облекчение и съответно ходенето, отново става най-естественото нещо за хората с протези.


Наши партньори са и:

ИСУО е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза в централния регистър към Министерство на правосъдието и е член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

https://www.icss-bg.org/